Свободни работни места към 12.12.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 12.12.2023 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 17.11.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 17.11.2023 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 03.11.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 03.11.2023 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 27.10.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 27.10.2023 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 11.10.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 11.10.2023 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 06.10.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 06.10.2023 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 05.09.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 05.09.2023 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Вижте свободните работни места към 18.08.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 18.08.2023 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 01.08.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 01.08.2023 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Детските градини от община Казанлък търсят квалифицирани служители

По данни на Регионалното управление по образованието в Стара Загора, още преди началото на отпускарския месец…