Свободни работни места към 12.04.2024 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 12.04.2024 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 22.03.2024 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 22.03.2024 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 09.02.2024 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 09.02.2024 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 02.02.2024 г.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 02.02.2024 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 19.01.2024 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 19.01.2024 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Община Казанлък обявява свободни работни места в Общинско предприятие по туризъм „Казанлък Арт“

На основание чл. 11 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие за туризъм „Казанлък…

Свободни работни места към 09.01.2024 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 09.01.2024 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 22.12.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 22.12.2023 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 12.12.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 12.12.2023 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 17.11.2023 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 17.11.2023 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …