Свободни работни места към 28.02.2020 год.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 28.02.2020 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 21.02.2020 год

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 21.02.2020 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА  ОТ  НАС РАБОТНИ …

Свободни работни места към 14.02.2020 год.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 14.02.2020 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места към 11.02.2020 год.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 11.02.2020 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …

Свободни работни места ДБТ Стара Загора

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА 04.02.2020 година ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА …