За нас

МЕДИЙНА ГРУПА „ВИС ВИТАЛИС” КАЗАНЛЪК

Радио „Вис виталис“ – 89,3    и   Сайт – www.presstv.bg

 

Медийна група „Вис виталис”

МГ „Вис виталис” е единствената медийна група в Казанлък и Долината на розите.

Групата функционира в единство на основата на екипността, запазвайки спецификата на всяка медия.

Радио „Вис виталис“ и сайтът presstv.bg, който визуализира новините и рекламите и в тв вариант, постигат своите цели: максимално висока слушаемост, гледаемост  и посещаемост.

Екипът  на медийната група е екип от професионалисти. Той е желан медиен партньор. Инициатор е на успешни обществени и рекламни кампании. Спечелил е десетки награди от национални конкурси и фестивали.

МГ „Вис виталис” е партньор по проекти на национални и регионални институции; на бизнеса от различни региони на страната; на неправителствени и други организации.

Сред учредителите е на националната Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО. Управителят на МГ „Вис виталис”  няколко поредни мандата и в момента е член на УС на АБРО.

Единствено МГ „Вис виталис” сред медиите в Казанлък и региона излиза със собствено ежегодно печатно рекламно-информационно издание по случай традиционния Празник на розата. То е предназначено  за гостите-туристи и за жителите на Казанлък и Розовата долина – с 20 000 тираж, разпространява се безплатно.

Според проучвания от 2016-та и 2017-та година, жителите на община Казанлък и Долината на розите се информират за регионалните събития основно от радио „Вис виталис“ и сайта presstv.bg, позовавайки се на интензивността, обхвата и обективността на информацията.

Радио „Вис Виталис” – Животът, както звучи.         

                                                                   

Радио Вис виталис /от лат. жизнена сила/ е сред първите частни радиостанции в България.

Създадено е на 21 декември 1992г.

Радиопрограмата се разпространява на 89,3 МНz.                                                                                   

„Вис виталис” е позната и уважавана медия, доказала се със своята коректност, както сред жителите в региона, така и сред представителите на бизнеса.                                              

74,1% от населението  в региона слушат радио „Вис виталис” и се информират от него /Агенция Скалла, октомври 2011/.

Радиото е носител на множество награди и отличия от национални радиоконкурси и фестивали. Партньор е по проекти на различни институции и организации. Инициатор е на  много кампании с широк обществен отзвук.

Радиото има учредена собствена годишна награда „Вис виталис” – статуетка и диплом, която се връчва на личности с особен принос към Казанлък и Розовата долина.                                                                                                                                           Програма Вис виталис е със специализиран профил, с тематична насоченост към аудиторията на възраст между 20 и 45 години.

В програмата доминират регионалните новини и теми. Регионалната проблематика се допълва от информация за страната и света.

Мото на програмата: „Да настигнеш и изпревариш времето!“.                                                                                                              

Постига се пълно разнообразие и баланс в звученето на българска и чужда музика от всички жанрове, с изключение на попфолка.

Радиото предлага изключително ефективни и въздействащи рекламни продукти.

Според проучванията, слушателите имат най-голямо доверие на рекламите, излъчвани по радио „Вис виталис”.

Интернет сайт  www.presstv.bg –  Инфо – където и да си!                                                  

Създаден е през 2012 г.

Атрактивното поднасяне на информацията, новините, рекламните клипове, банерите и репортажите разширяват  аудиторията и интереса на нашите  бизнес-партньори.  Видеоекранът в сайта изключително много допринася за пълния информационен обхват на събитията в региона и за визуализиране на изработените от медийната група рекламни продукти.                                                                                                                    „

Сайтът на Медийна група „Вис виталис” –  presstv.bg., включва съвременните методи на комуникация чрез социалните групи facebook, twiter и google+.

Посетителите на  presstv.bg могат да гледат новините в тв вариант и да слушат радио „Вис виталис“ онлайн

Медиите са собственост на съдружниците Васил Стефанов Самарски и Кина Василева Самарска