Само три Трифонки живеят в Казанлъшко

Едва три са дамите на територията на община Казанлък, носещи името на Св.Трифон. Трите Трифонки се…