Акценти в проекта за бюджет 2021 на община Павел баня, предложени от кмета Иса Бесоолу

 С екипа ми продължаваме политиката си от миналата година да подпомагаме развитието на читалищната дейност, като…