Високата цена на тока вдига таксите за детските градини и удря по социалните услуги?

Опитахме се да намерим пресечните точки и възможностите на нашите задължения. Ние сме длъжни и правим…