Позиция на Възраждане относно поисканата от правителството оставка на Стефан Янев

Мотивите, с които Кирил Петков иска оставката на Стефан Янев, са, че  в неговото правителство няма…