Временно се ограничава движението по булевард“Никола Петков“ Казанлък

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление…