Съветът на Европа: Бежанците са подложени масово на физическо малтретиране

Европейските държави все по-често прибягват до незаконно изтласкване на бежанци и лица, търсещи убежище, „с минимална…

Стоп на малтретирането на коне и магарета искат в петиция

„Движението на каруци с коне по натоварени улици и булеварди на градовете създава редица предпоставки за…