Спортните клубове, работещи с хора с увреждания, стават приоритет в подпомагането

Изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък ще гласуват общинските съветници на своето заседание днес. Сред новостите, залегнали в стратегията за отпускане на средства, е подпомагането на клубовете, които работят с хора с увреждания. Тяхното развитие става приоритет за Община Казанлък. Създава се нов 14 член в Наредбата, регламентиращ това предимство. Променя се член 15 в Наредбата, който гласи: „Всеки клуб може да отчете класиране на свои състезатели от Международни първенства, до 8-мо място, без значение на възрастовата група“.

Възрастовите групи отпадат при точкуванията. От промените ще се облагодетелстват по-младите състезатели – в детска и юношеска възраст. Променени са редица членове във връзка с подпомагането.

Важно условие за подпомагане става декларирането, че „клуба не прилага платени форми на обучение, при осъществяване на своята дейност“. На практика всички клубове събират такси от своите възпитаници, така че спазването на това изискване ще наложи промяна в самоиздръжката им.

Остава изискването към спортните клубове, разчитащи на финансиране от Община Казанлък, да подават до 31 януари своите заявления, финансови планове за годината и отчети за постиженията, както и направените от тях разходи за предходната година. Средствата ще бъдат отпускани вместо на три етапа, вече „поетапно до края на календарната година, съобразено с финансовите възможности на Община Казанлък към момента и календара на клубовете за настоящата календарна година“.


Последвайте PRESSTV вече и в Telegram