АПЕЛИРАМЕ ЗА БЪРЗАТА ВИ НАМЕСА И ИЗДАВАНЕТО НА АДЕКВАТНИ РЕШЕНИЯ!

0
870

Плувни клубове започнаха подписка и се обърнаха с апел към Министър-председателя Бойко Борисов, Президента на Република България Румен Радев, министерствата на спорта, здравеопазването, ДАЗД, Омбудсмана и Националния оперативен щаб. Треньори призоваха за вземането на адекватни решения относно забраната спортните клубове да работят с децата в условията на извънредна ситуация. Ето и цялото обръщение на варненските плувни клубове, които стартират подписката си от днес.

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО:
ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Обезпокоени за психическото и физическото здраве на децата ни настояваме да вземете адекватни решения относно забраната спортните клубове, в качеството си на юридически лица с нестопанска цел, да провеждат организирани занимания със спортистите от клубовете.

Специалистите, работещи в спортните сдружения са тези, които гарантират, че спортната дейност ще бъде провеждана съобразно конкретната епидемиологична обстановка в страната.

Долуподписаните любители на плувните спортове в България, се обръщаме към Вас, в качеството Ви на наши избраници, за бърза реакция. Здравето на децата, които са бъдещето на България, изисква работа днес! Предвид огромната значимост на плувните спортове за здравето на хората и необходимостта хиляди деца да плуват / деца, които са със здравословни проблеми, с гръбначни изкривявания, такива, за които е жизнено важно да могат да провеждат рехабилитация под контрола на плувните специалисти/
АПЕЛИРАМЕ ЗА БЪРЗАТА ВИ НАМЕСА И ИЗДАВАНЕТО НА АДЕКВАТНИ РЕШЕНИЯ!

Коментари от Фейсбук