Кметът Иса Бесоолу с ново разпореждане за работещите от администрация и екипите за сметосъбиране

След днешното заседание на общинския щаб, Кметът Иса Бесоолу издаде разпореждане:

– Не се спира Работата на екипите за сметосъбиране и на Домашен социален патронаж, като се работи по нов график със стриктно спазване на санитарните изисквания с цел опазване здравето и на работниците и на гражданите;

– Актуализира се графика на отпуските на служителите от администрацията в град Павел баня и по населените места, като обслужването на граждани засега се осъществява при стриктно спазване на санитарните изисквания с цел опазване здравето и на служителите и на обслужваните граждани. При възможност гражданите да подават заявления за административни услуги чрез електронната система за сигурно връчване на Агенцията за електронно управление;

Само заедно можем да се справим с COVID-19. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас!

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram