Заповед на кмета на гр.Павел баня и указания за местата за настаняване

Информация относно условията на работа на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване c COVID-19 в България- съгласувано с МЗ

Заповед № 262 на Министъра на здравеопазването

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram