Община Мъглиж с одобрен проект по целева програма „Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020”

Община Мъглиж стартира Програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ към Агенцията за социално подпомагане за 170 потребители.
С реализирането на целевата програма се цели подпомагане на уязвими лица, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите ще се реализират в периода от 01.05.2020 до 19.06.2020 г. Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя в работни дни. Целевите групи са:

Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.
Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
С оглед препоръките на Националния оперативен щаб, не се изисква подаване на документи. Община Мъглиж ще използва всички възможности за подбор на потребители с цел гарантирано достигане на услугата до най-нуждаещите се лица.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram