График за провеждане на часовете в ОУ,,Христо Ботев“ гр.Мъглиж чрез онлайн обучение

Уважаеми родители и ученици от ОУ,,Христо Ботев“,

Във връзка с обявеното извънредно положение от понеделник 16.03.2020 година учебните занятия продължават от разстояние. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват създадените затворени групи във Фейсбук, приложения за онлайн комуникация, електронни учебници и образователни ресурси. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация.

За учениците, които не разполагат с необходимите устройства и интернет учителят ще се обажда по телефона за да постави своите задачи. В тези случаи ще получавате и материали на хартиен носител от образователния медиатор Ангел Денков Ангелов и пак по него ще изпращате решените задачи и тестове.

Уважаеми родители, разчитаме на подкрепата Ви!

Скъпи ученици, бъдете активни!

Заедно ще се справим!

График за провеждане на часовете в ОУ,,Христо Ботев“ гр.Мъглиж чрез онлайн обучение

НАЧАЛЕН ЕТАП I, II,III и IV клас

 • 1 час 9.00 : 9.20
 • 2 час 9.30 :9.50
 • 3 час 10.00 : 10.20
 • 4 час 10.30 : 10.50
 • 5 час 11.00 : 11.20
 • 6 час 11.30 : 11.50

 • График за провеждане на часовете в ОУ,,Христо Ботев“ гр.Мъглиж чрез онлайн обучение

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП от V до VII клас

 • 1 час 9.00 : 9.30
 • 2 час 9.40 : 10.10
 • 3 час 10.20 : 10.50
 • 4 час 11.00 : 11.30
 • 5 час 11.40 : 12.10
 • 6 час 12.20 : 12.50
 • 7 час 13.00 :13.30

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram