Регионът намалява с 4 260 души

По данни от текущата демографска статистика, населенито на област Стара Загора в края на 2021 г. е 307 140 души. В сравнение с предходната година населението намалява с
4 260 души, или с 1.4%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на областта към 7 септември 2021 г. е 286 086 души.

През 2021 г. в област Стара Загора са регистрирани 2 746 родени деца,като от тях 2 726 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 47 деца, или с 1.7%.

В област Стара Загора броят на умрелите лица през 2021 г. е 7 083, а коефициентът на обща смъртност – 22.9‰. Спрямо предходната година броят на умрелите нараства с 1 148, или с 19.3%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.nsi.bg

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram