85.3 хил. в региона са със средно образование

През 2023 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Стара Загора са 133.2 хил. души.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Стара Загора през 2023 г. са 130.1 хил. души.

Броят на заетите лица от 15 до 64 навършени години с висше образование е 31.9 хил.,           със средно – 85.3 хил. и с основно и по-ниско образование – 12.9 хиляди.

НСИ

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram