Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на Община Казанлък беше оценена и класирана на второ място от 18 състезаващи се за финансиране КИТИ 

Кметът на община Казанлък, г-жа Галина Стоянова, взе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион за планиране, провело се на 15 май 2024 г. в град Бургас.

На провелото се заседание кметът успешно защити проекти за изпълнение в програмен период 2021 – 2027 за приоритетно финансиране на територията на община Казанлък. Основна точка в дневния ред на заседанието беше обсъждане на извършената оценка и приоритизация от Звеното за предварителен подбор и широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) за Югоизточен регион.

След окончателната приоритизация на КИТИ, която се формира по специална формула и представлява сбор от оценките на Звеното за подбор и широкия състав на РСР, Концепцията на Община Казанлък е класирана на второ място от общо 18 допустими Концепции.

Концепция „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ с водещ партньор Община Казанлък, предвижда интегрирани мерки, насочени в следните основни направления:

• Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на икономика в региона чрез развитие на Индустриална зона – Казанлък, разширяване на дуалното образование за задоволяване на нуждите от професионално подготвени квалифицирани кадри и модернизиране и обновяване на материалната база и на оборудването на Технически колеж – Казанлък;

• Развитие на културния и природен потенциал на като основа за целогодишен туризъм като се развият и свържат туристическите обекти в туристическите зони Бузлуджа, язовир Копринка със съседните общини Павел баня и Мъглиж.;

• Подобряване качеството на предлаганите социални, здравни и образователни услуги. Безвъзмездното финансиране е в размер на 28 396 676,45 лв.

Предстои обявяване на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на кандидати с одобрени Концепции за интегрирани териториални инвестиции.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *