„Кингс валей“: Строежът ни продължава. Ще съдим разпространителите на фалшива информация

0
1995
Парламентарни избори 2021#

На електронната поща на Пресс ТВ бе получено писмо от управителя на „Кингс валей“ ЕООД, инвеститор на многомилионния хотел, изграждан край летището на Казанлък. Инж. Минчо Благоев заявява: „Във връзка със статията „Подведе ли Галя Стоянова инвеститорите на 50-милионния спа-комплекс „Кингс валей“?“ искам да внеса следното разяснение“. Следват две страници и половина текст, който публикуваме по-долу в оригинал.

Статията на Пресс ТВ бе публикувана вчера, 9 януари 2019г., като част от серията материали във връзка с вероятни сериозни нарушения от страна на Община Казанлък спрямо „Кингс валей“ ЕООД и „Летище Казанлък“ АД.

Уважаваме правото на разяснение на управителя на цитираната във вчерашния материал фирма.То ще послужи като официален документ и позиция за по-нататъшните ни разследвания по темата. За съжаление в „разяснението“ отсъстват отговори на журналистическите въпроси, поставени от нас вчера.

Екипът на Пресс ТВ продължава да търси истината, доказвана чрез документи и свидетелски показания. Благодарим на господин инж.Благоев за това, че имаме документ, който ще помогне на разследването ни и ще изясни кой всъщност тиражира фалшива информация.

Ето в оригинал полученото на пощата ни „рзяснение“ на инж.Минчо Благоев – управител на „Кингс валей“:

реклама