„Кингс валей“: Строежът ни продължава. Ще съдим разпространителите на фалшива информация

На електронната поща на Пресс ТВ бе получено писмо от управителя на „Кингс валей“ ЕООД, инвеститор на многомилионния хотел, изграждан край летището на Казанлък. Инж. Минчо Благоев заявява: „Във връзка със статията „Подведе ли Галя Стоянова инвеститорите на 50-милионния спа-комплекс „Кингс валей“?“ искам да внеса следното разяснение“. Следват две страници и половина текст, който публикуваме по-долу в оригинал.

Статията на Пресс ТВ бе публикувана вчера, 9 януари 2019г., като част от серията материали във връзка с вероятни сериозни нарушения от страна на Община Казанлък спрямо „Кингс валей“ ЕООД и „Летище Казанлък“ АД.

Уважаваме правото на разяснение на управителя на цитираната във вчерашния материал фирма.То ще послужи като официален документ и позиция за по-нататъшните ни разследвания по темата. За съжаление в „разяснението“ отсъстват отговори на журналистическите въпроси, поставени от нас вчера.

Екипът на Пресс ТВ продължава да търси истината, доказвана чрез документи и свидетелски показания. Благодарим на господин инж.Благоев за това, че имаме документ, който ще помогне на разследването ни и ще изясни кой всъщност тиражира фалшива информация.

Ето в оригинал полученото на пощата ни „рзяснение“ на инж.Минчо Благоев – управител на „Кингс валей“:

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

„Кингс валей“: Строежът ни продължава. Ще съдим разпространителите на фалшива информация

На електронната поща на Пресс ТВ бе получено писмо от управителя на „Кингс валей“ ЕООД, инвеститор на многомилионния хотел, изграждан край летището на Казанлък. Инж. Минчо Благоев заявява: „Във връзка със статията „Подведе ли Галя Стоянова инвеститорите на 50-милионния спа-комплекс „Кингс валей“?“ искам да внеса следното разяснение“. Следват две страници и половина текст, който публикуваме по-долу в оригинал.

Статията на Пресс ТВ бе публикувана вчера, 9 януари 2019г., като част от серията материали във връзка с вероятни сериозни нарушения от страна на Община Казанлък спрямо „Кингс валей“ ЕООД и „Летище Казанлък“ АД.

Уважаваме правото на разяснение на управителя на цитираната във вчерашния материал фирма.То ще послужи като официален документ и позиция за по-нататъшните ни разследвания по темата. За съжаление в „разяснението“ отсъстват отговори на журналистическите въпроси, поставени от нас вчера.

Екипът на Пресс ТВ продължава да търси истината, доказвана чрез документи и свидетелски показания. Благодарим на господин инж.Благоев за това, че имаме документ, който ще помогне на разследването ни и ще изясни кой всъщност тиражира фалшива информация.

Ето в оригинал полученото на пощата ни „рзяснение“ на инж.Минчо Благоев – управител на „Кингс валей“:

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram