Една от най-ценните монети е с маслодайна роза

Едва пет са познатите монети на одриския владетел Аматок. Нумизматите считат, че тези монети са едни от най-редките , като някой са готови да дадат над половин милион лева за подобна антика.
Още по-интересното е, че тази монета от Долината на Траките, съдържа изображение на роза.

Одриският цар Аматок, слага розата като символ върху своите монети. Оказва се, България е сред малкото държави в света, която може да се похвали със символ с такава древност.
Монетaта на Одриския владетел Аматок (управлявал от 389 до 356 г.пр.н.е., с прекъсвания), на която в горния край е изобразена роза върху лабрис, а на гърбът е изобразен грозд.

Местната българска роза е била прочута още преди 2500 години,за това свидетелстват съчиненията на древните автори и изображенията на монети на тракийските владетели от ранното Одриско царство (IV в.пр.н.е.). Това е царството,което по това време е ”от държавите в Европа е било най-голямо по размера на своите приходи и другите си богатства”, твърди Херодот (484-425г. пр.н.е.).

Бащата на историята дава и други свидетелства за съществуването в земите на древна Тракия на „рози, всяка, от които имала по шестдесет листа, и по ухание превъзхождали всички други видове”.

Самият Херодот обръща внимание върху това, че „тракийските владетели са имали градини, в които специално са отглеждали такива рози”.

Роза над брадвата засега може да се види само на 5 монети от IV век пр. Хр. При другите ,близо 250, от подобен тип розата над брадвата е заменена с бръшлянов лист или бича глава. От времето на Аматок има запазен и друг вариант – кон от едната страна и лабрис от другата, вероятно не повече от 26 броя, .

Доскоро това сведение нямаше конкретно археологическо потвърждение, свързано с ранната история по нашите земи. Напоследък обаче стана известно, че от времето на Аматок, владял земите по горното и средно течение на реките Марица и Тунджа, са намерени бронзови монети с изображение на разцъфнала роза. Тя може да се види ясно на опаката страна, над двойната тракийска брадва (лабрис), докато на лицевата има грозд с дръжка“, обяснява нумизматът Ставри Топалов.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

Една от най-ценните монети е с маслодайна роза

Едва пет са познатите монети на одриския владетел Аматок. Нумизматите считат, че тези монети са едни от най-редките , като някой са готови да дадат над половин милион лева за подобна антика.
Още по-интересното е, че тази монета от Долината на Траките, съдържа изображение на роза.

Одриският цар Аматок, слага розата като символ върху своите монети. Оказва се, България е сред малкото държави в света, която може да се похвали със символ с такава древност.
Монетaта на Одриския владетел Аматок (управлявал от 389 до 356 г.пр.н.е., с прекъсвания), на която в горния край е изобразена роза върху лабрис, а на гърбът е изобразен грозд.

Местната българска роза е била прочута още преди 2500 години,за това свидетелстват съчиненията на древните автори и изображенията на монети на тракийските владетели от ранното Одриско царство (IV в.пр.н.е.). Това е царството,което по това време е ”от държавите в Европа е било най-голямо по размера на своите приходи и другите си богатства”, твърди Херодот (484-425г. пр.н.е.).

Бащата на историята дава и други свидетелства за съществуването в земите на древна Тракия на „рози, всяка, от които имала по шестдесет листа, и по ухание превъзхождали всички други видове”.

Самият Херодот обръща внимание върху това, че „тракийските владетели са имали градини, в които специално са отглеждали такива рози”.

Роза над брадвата засега може да се види само на 5 монети от IV век пр. Хр. При другите ,близо 250, от подобен тип розата над брадвата е заменена с бръшлянов лист или бича глава. От времето на Аматок има запазен и друг вариант – кон от едната страна и лабрис от другата, вероятно не повече от 26 броя, .

Доскоро това сведение нямаше конкретно археологическо потвърждение, свързано с ранната история по нашите земи. Напоследък обаче стана известно, че от времето на Аматок, владял земите по горното и средно течение на реките Марица и Тунджа, са намерени бронзови монети с изображение на разцъфнала роза. Тя може да се види ясно на опаката страна, над двойната тракийска брадва (лабрис), докато на лицевата има грозд с дръжка“, обяснява нумизматът Ставри Топалов.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram