Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2021 г. е 1 282 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2021 г. нарастват с 0.8% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 97.3 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Административни и спомагателни дейности“. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейност „Операции с недвижими имоти“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2021 г. е 1 282 лв.,
за февруари – 1 298 лв. и за март – 1 343 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 307 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 4.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Финансови и застрахователни дейности“ – с 28.8% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 13.2%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“ с 10.6%.

Източник: НСИ

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram