Предвижда се преасфалтиране на важни пътни отсечки

Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, след извършен оглед, предлага да бъдат преасфалтирани две пътни отсечки от четвъртокласната пътна мрежа. Това са пътищата Крън-Хаджидимитрово-Шейново-Ясеново и Бузовград – Горно Черковище. В инвестиционната програма е планиран ремонт на четвъртокласната пътна мрежа на стойност 250 000 лв. Той може да стартира след решение на Общинския съвет, с което да се одобри направеното предложение от Галина Стоянова, която настоява и за ремонт на държавните пътища на територията на Общината. В началото на годината г-жа Стоянова написа остро писмо към Агенция пътна инфраструктура с настояването за конкретни отговори от директора на пътната агенция, кои пътища и какви мерки за ремонт ще влязат в годишната програма на АПИ за 2024г., чието задължение е поддръжката на тези пътища. Днес кметът на Община Казанлък е на среща с министъра на МРРБ, г-жа Виолета Коритарива, като ще се обсъждат горепосочените и други въпроси.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram