По-голяма е конкуренцията за учителски места в Старозагорско

Почти двойно е увеличението на кандидатите за едно учителско място през последните две години, включително и за малките населени места и училищата с по-предизвикателен контекст. Това отчита вътрешно проучване на фондация “Заедно в час” сред училища в цялата страна, включително и такива от област Стара Загора. 

“Пандемията и несигурността в много икономически сектори провокираха повече хора, които преди години са завършили педагогически специалности, да се върнат към учителската професия. Тази конкуренция обаче не е изцяло с положителен знак, защото прави още по-предизвикателен процеса на подбор за директорите да изберат най-подходящите кандидати, които са най-добре подготвени за работа в контекста на съвременното образование.”, споделя Гергана Ефремова, старши специалист “Стратегически партньорства” в “Заедно в час”.

Всички държавни и общински училища от област Стара Загора могат да подават заявки за предварително подбрани и обучени учители от програмата, които да започнат работа в училище през септември 2022 г.

Заявките за нови учители се приемат на сайта https://zaednovchas.bg/schools/ 

В област Стара Загора „Заедно в час“ работи от 2015 година. В региона през тази учебна година преподават 10 учители от програма „Нов път в преподаването“ в 5 училища партньори в Стара Загора, Енина, Манолово и Николаево. Много от възпитаниците на програмата също продължават да преподават в областта.

През последните години има засилен интерес към програмата – като традиционно по-малко от 10% успяват да преминат взискателния подбор. Одобрените кандидати имат готовност да работят в училища в малки населени места, в крайни градски квартали и с уязвими групи, където учениците срещат повече затруднения с усвояването на учебния материал, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система.  

Участниците в програмата залагат на индивидуален подход с учениците, наблягат върху мотивацията и прилагат разнообразни форми на обучение в класната стая и отвъд нея.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram