ПГЛПТ в Казанлък – училище на бъдещето

По време на специален обучителен курс педагозите на ПГЛПТ в Казанлък бяха запознати с платформата Моодле за обучение на ученици, в рамките на приетия от колектива за 2012 /2013 учебна година План за провеждане на квалификационни дейности. Лектор на обучението бе преподавателят от СУ „Климент Охридски“ Николай Нетов. По този план са проведени още обучение „Училище на бъдещето“ и тренинг „ Агресията на младите хора и начините за справяне с нея“. Квалификационната дейност в училището е насочена към предоставяне на качествено образование и професионална квалификация на учениците с цел конкурентноспособност на пазара на труда, като част от общото модернизиране на обществения процес в училище, коментират педагозите от ПГЛПТ.

От тази година гимназията работи по проекта „Усвояване на съвременни професионални умения в туризма“ по секторна програма „Леонардо да Винчи“, програма „Учене през целия живот“ . Целта на проекта е да се предостави на учениците възможност да доразвият уменията си в среда, характеризираща се с високи стандарти на работа по отношение на качество, технологии и традиции.

Целевата група са ученици от 11 клас на Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, обучаващи се по професията „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност „Организация на туризма и свободното време“ и професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“. 15 ученици ще имат възможност да практикуват в Кипър като помощник – сервитьори, бармани и помощник – готвачи. Така в реални условия учениците ще покажат придобитите професионални знания и компетенции, ще усъвършенстват чуждоезиковите умения и способности за екипна работа, ще опознаят различна култура и нрави – умения и качества, изключително важни за успешна кариера в сферата на туризма и услугите, пояснява зам. директорът на ПГЛПТ инж. Светлана Стоянова.

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram