От интегрирано към включващо обучение

Семинар на тема „ От интегрирано към включващо обучение“ , който е съобразен с тенденциите в обучението на децата със специални образователни потребности и включването им в общообразователната среда бе проведен в Казанлък. В семинара участваха учители от казанлъшки училища. Организатори на събитието бяха Община Казанлък , Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания и ОУ „Георги Кирков“, които са партньори по проекта „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на проекта е подпомагане образователния процес на деца със специални образователни потребности в 20 училища и детски градини на територията на общината. Като в най-скоро време предстои обучението на 60 учители за работа с такива деца.

По време на семинара бяха разисквани темите „ Интегрирано обучение – опит и равносметка“, „Приобщаващо образование“, „Приобщаваща класна стая“, Ролята на родителите в приобщаването на децата със специални образователни потребности – позитивно родителстване“ . Лектори на работната среща бяха Калоян Дамянов – директор на „Ресурсен център Стара Загора“ и председател на Националната асоциация на ресурсните учители, Стоян Павлов – секретар на Националната асоциация на ресурсните учители и Ваня Бакърджиева – логопед в Дневния център за деца с увреждания в Казанлък.

В края на обучителния семинар бе прожектиран и обучителен тематичен филм на ФИЦЕ – България.

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram