Община Казанлък е водещ партньор на концепцията за „Интегрирани териториални инвестиции“

На обществено обсъждане бяха представени дейностите заложени в концепция за „Интегрирани териториални инвестиции“ с водещ партньор Община Казанлък.

Настоящите инвестиции с наименование „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ ще се изпълняват на територията на три общини: Община Казанлък, Община Павел баня и Община Мъглиж. Заложените мерки възлизат на стойност малко над 28 000 000 лв.

В концепцията са заложени следните провктни идеи: Инвестиции по Програма “Развитие на регионите“ с дейности:

– развитие на Индустриална зона – Казанлък

– изграждане на техническа и инженерна инфраструктура;

– Модернизиране и обновяване на материалната база и на оборудването на Технически колеж – Казанлък;

– Ремонт и реконструкция на общински пьт SZR2070 от км. 0+000 до км 3+018, пътно кръстовище/пътен възел на републикански път 1-6 София-Бургас при км 312+000 и изграждане на велоалея от гр. Казанлък до язовир Копринка;

– Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка;

-Опазване и адаптация на монумент Бузлуджа;

– Съхранение и опазване на сградата на читалище „Светлина 1861“ град Шипка;

-Ремонт на покрив и фасади и смяна на дограма на сградата на НЧ „Освобождение-1884“, с. Шейново.

Инвестиции по програма „Образование“ с дейности:

-Развитие на системата за дуално обучение в Община Казанлък;

-Приобщаващо образование и образователна интеграция на община Казанлък.

Инвестиции по програма “ Развитие на човешките ресурси“ с дейности:

-Обучения за повишаване квалификацията, уменията и компетентностите на заетите спрямо нуждите на бизнеса;

– Дейности на община Казанлък за подкрепа в областта на социалното включване и достъп до здравеопазване на деца в нужда и техните семейства;

-Подобряване достъпа до заетост в Община Казанлък.

Община Казанлък

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram