Николина Георгиева: Не съществуват пречки в общуването за децата със специални образователни потребности

Втора учебна година ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ работи по проекта Подпомагане образователния процес на децата и учениците със СОП и развитие на включващо обучение. През миналата година в него са били обхванати 5 ученика, двама се обучават през настоящата , като и двамата са ученици в 8 клас, разказва Николина Георгиева , главен учител в ОУ „П. Хилендарски“ и един от тримата педагози, одобрени да работят по проекта в училището. Проектът е с продължителност 24 месеца и ще приключи през 2013 г. Десислава и Али работят по 5 часа месечно по специално разработен план, който включва работа с природни материали. Извън тези часове с тях работят и специалисти педагози по специална програма за тях.

Според преподавателите, Али и Деси са добре приети от децата, не съществуват никакви пречки в общуването им, там където е необходимо им се помага, като основната идея е децата деа бъдат социализирани и интегрирани в общоучилищната среда.

Проектът „ Подпомагане образователния процес на децата и учениците със СОП и развитие на включващото обучение.“ е на стойност за община Казанлък 364 366лв. В рамките на проекта е изграждена мрежа от екипи за СОП, създадени са кабинети за работа с деца със СОП , работи се с децата за приемане на различието, както и по промяна на обществените нагласи към интегрираното обучение и др.

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram