На тази дата в Казанлък и региона

1999 – В Казанлък бе учреден клуб „Приятели на НАТО“.

2005 – Тракийска владетелка, седнала на трон и протягаща ръка към роза, бе изобразена върху новата евромонета, емитирана от БНБ. Тракийската владетелка почти изцяло се препокрива с един от символите на община Казанлък. Монетата бе издадена в чест на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз

2014 – Внезапно на 34 години почина Валентин Димов. Вальо бе дългогодишен ефирен оператор в ТВ „Тракия“ и в Пресс ТВ – при нейното създаване

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram