Международни доброволци посетиха Дома за стари хора „Маргарита Асебо”, наградиха и ученици

Доброволците са в града ни по проекти на МЦР-Взаимопомощ и Юнайтед Авангард, а темата на визитата им в Дома за стари хора №1 бе 5 март –Световен ден на енергийната ефективност. Те представиха и страните си на потребителите на Дома. Проведе се и среща с ученици от Математическата и Художествената гимназии в града ни. Тя се състоя на сцената зад Тракийската гробница, където бяха връчени грамоти и награди за участвалите в инициативата за рисунка по повод юбилейните годишнини на двете организации.

Повишаването на енергийната ефективност се основава на оптимизиране на производствените процеси и потреблението на енергия, използване на възобновяеми енергийни източници, вместо изкопаеми горива и насърчаване на отговорно потребление, рециклиране и/или повторното им използване и др.

Инициативата се е появила в Австрия по време на Първата международна среща за енергийна ефективност и има за цел да повиши осведомеността за необходимостта от намаляване на потреблението на енергия чрез разумно и устойчиво използване на енергия.

Има много прости действия, които можем да предприемем през цялата година, не само на този Световен ден за енергийна ефективност. Важно в тази насока е да използваме на дневни часове за задачи, които изискват повече осветление. Да изключваме осветлението и електрическите устройства , когато не се използват. Друг начин да допринесете за енергийната ефективност е да използвате свето диоди вместо обикновени лампи или крушки. Всъщност, тази алтернатива може да генерира икономии на енергия до 80% в сравнение с традиционното осветление и също така е екологично чиста благодарение на материалите, използвани за производството му. Подмяна на стари уреди с по-ефективни, които консумират по-малко енергия. Уредите от клас A (зелени) са най-ефективни, докато уредите от клас G (червени) са най-малко ефективни. Въпреки че тези уреди може да са по-скъпи, те ще се изплатят в дългосрочен план.

По отношение на мобилността най-ефективният вариант е да се даде приоритет на обществения транспорт или колоезденето. В тази насока в град Казанлък са изградени и предстои да се изградят общо около 25 км. велоалеи.

А в насока Екологичен транспорт, по проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък- Етап 2“ са закупени 7 електробуса, които обслужват превозите по цялата градска мрежа в гр. Казанлък. През 2024 новите електробуси в Казанлък ще са още 9. Освен, че дават една по-евтина услуга, ще намалят и разходите за гориво и вредните емисии в града.

80% от емисиите в големите населени места се дължат на моторни превозни средства. Ето защо градската мобилност е от ключово значение. Въпреки това, има някои навици за шофиране, които могат да допринесат за енергийната ефективност, като поддържане на равно темпо и шофиране с допустимата скорост, поддържане на прозорците и климатика при средна температура 21ºC.

Основните мощности на Възобновяеми енергийни източници в региона ни са от вятърна енергия. Община Казанлък усвоява и енергията на топлата минерална вода. Находището в с. Овощник, с действащи 6 геотермални сондажи, е предоставено от МОСВ на община Казанлък за ползване и управление.

Предстои да бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност в две административни сгради в Казанлък. Всички конкретни данни са официални и предоставени от администрацията на Община Казанлък.

Дейностите по представяне на екологични дати се осъществяват по проект „Еко 2” на програма „Европейски корпус за солидарност” и „Зелена игра” на програма „Еразъм+”.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram