Глобиха кмет заради предварителните избирателни списъци

Председателят на Районна избирателна комисия – Стара Загора е съставил акт на кмета на старозагорското с. Змейово за установяване на административно нарушение на задължението за обявяване на предварителните избирателни списъци. На 25.06.2021 г. е постъпила жалба във връзка с неизпълнение на задължението за обявяване на избирателните списъци в населеното място на определеното място – Читалището в с. Змейово. Вместо това, те били изложени в Кметството. За избирателна секция № 164 в с. Змейово мястото за обявяване на предварителните избирателни списъци обаче е Читалището. Проверката на място установява тази нередност, а кметът, който е в отпуск, отнася акт. Същият пък заявява, че не е уведомен за цитираната заповед на кмета на Община Стара Загора, поради което е счел, че фасадата на сградата, в която се помещава кметството, е по-подходящото място за обявяване на списъците.

Избирателните списъци незабавно са били преместени и обявени в Читалището на селото от временно изпълняващия длъжността кмет на кметство с. Змейово.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал 1 от ИК, избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. Разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ИК предвижда предварителните избирателни списъци, включително част I, да се обявяват от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК не по-късно от 40 дни преди изборния ден /до 31.05.2021г. за изборите за народни представители на 11 юли 2021г./ на видно място в района на съответната избирателна секция.

Въпреки, че е констатирано обявяване на предварителните избирателни списъци, макар и не на определеното място, със Заповед № 10-00-1112 от 25.05.2021 г. на Кмета на Община Стара Загора, то налице е нарушение на разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ИК, заявяват от РИК.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram