Възможности за финансиране по програми представя ОИЦ в Казанлък

От идния вторник Областен информационен център – Стара Загора стартира цикъл от информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране чрез новите оперативни програми“ в общините от областта.

В Казанлък такава среща ще се проведе на 23 март от 10.30 часа в залата на ул. „Искра“ № 4.  Екипът на ОИЦ – Стара Загора ще представи бюджетите, приоритетие, дейностите и допустимите бенефициенти на одобрените оперативни програми: „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Добро управление“

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram