Виртуален патронен празник

Редица български училища, сред които и казанлъшката Профилирана Хуманитарна гимназия „Свети Свети Кирил и Методий“, отпраз­ну­ваха в ин­тер­нет пат­рон­ни­те си праз­ни­ци в ус­ло­ви­я­та на изо­ла­ция. Пример даде столичното 51-во СУ „Ели­са­ве­та Баг­ря­на“, като уче­ни­ци­те и учи­те­ли­те пя­ха и тан­цу­ва­ха за­ед­но от до­мо­ве­те си.

Днес виртуално честване на празника на Светите братя равноапостоли се състоя в Казанлък и в още няколко училища, носещи името на създателите на българската азбука. Виртуален патронен празник имаха учебни заведения в Чирпан, Николаево, с. Дъбово, с. Черна гора, както и НУМСИ „Христина Морфова“, гр. Стара Загора.

Вижте как честваха празника на http://ruobg.com/news/read/id/580

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram