Вадят на тезгяха ракиджийница

2 322 306 лева е планирала да събере от продажби догодина Община Казанлък. В проекта за Инвестиционна програма за 2024, който ще бъде разглеждан от общинските съветници вдругиден, на 22 декември, са заложени бъдещи постъпления от сделки по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/, общински имоти, земи, приходи от учредяване на право на строеж върху общински имоти срещу придобиване на собственост на реални обекти в сграда и приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи.

Най-много приходи – 1 104 291 лева, се очаква да влязат в общинската хазна от изтъргуването на земи.

Сред обектите, които Общината планира да сложи на тезгяха е и ракиджийницата в село Ръжена, от чиято продажба да получи 1 050 лева. Сградата е без казани и е със застроена площ 50 кв. м, на един етаж. Тя вече беше предлагана за продан на търг преди няколко години, но не се явиха мераклии.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram