Листата на „БСП за България“, с номер 4 – 46 НС

Успехът е общ и зависи от усилията на всеки един. На добър час с обновена енергия и листа!Сигурност в промяната – с грижа за теб!

На 11-ти юли с номер 4!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

101. Георги Стоянов Кадиев – водач на листата ни в област Стара Загора. Завършил е магистратури по международни отношения и публична администрация в Москва, Лестър (Великобритания) и Бостън. Работил е в международни компании в България, САЩ и Полша. През 2007 г. подава оставка като зам.-министър на Орешарски заради конфликти около хазарта и Васил Божков, през 2013г. не гласува за Пеевски с всички последици от това. Никога не спести критични думи, защото искаше да променя партията си. Сега е тук, за да променим област Стара Загора и България. Със съпругата си имат три пораснали деца.
102. Георги Янчев Гьоков, 59 г., инженерно и висше педагогическо образование. Дългогодишен директор на дирекция „Бюро по труда”- Стара Загора. Общински съветник в Общински съвет и зам.-председател на Общински съвет – Стара Загора в мандат 2011-2015г. Народен представител в 42-ро, 43-то, 44-то и 45-то НС от Старозагорски избирателен район.
103. Пламен Станимиров Караджов,41 г., предприемач. Специалист по счетоводство и одит на нефинансови
предприятия. Работи като главен счетоводител в Югоизточно държавно предприятие. Втори мандат общински съветник и председател на групата съветници в Общински съвет- Казанлък
104. Неделчо Кръстев Маринов, 34 г. ветеринарен лекар. Работи в Българска агенция по безопасност на храните, ОДБХ-Стара Загора, старши инспектор „Контрол на храните”. Има опит в държавната администрация, експерт в безопасността и качеството на храните, ветеринарна медицина, земеделие, консултант в сферата на животновъдството, рибовъдството и аквакултурите.
105. Д-р Иван Христов Колев, 55 г., лекар. Работи като хирург в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ от 1992 г. Познава в детайли нормативната база в областта на здравеопазването. Общински съветник от БСП в Общински съвет- Казанлък. Член на Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и трудова заетост и на ПК образование ,младежки дейности и спорт. В листата е от гражданската квота.
106. Георги Ангелов Василев, 53 г. машинен инженер. 25 години работи в областта на енергетиката. От 2016 г. ръководител отдел «Инвестиции» в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.
107. Владимир Любомиров Грамовски, 35г., мениджър, специалист в областта на образованието, науката и защита правата на децата. Търговски представител на частно дружество.
108. Момчил Донев Ненов, 40 г. строителен инженер. Има професионален опит в областта на енергетиката – изграждане и поддръжка на хидроенергийни съоръжения. С богат опит като технолог и аналитичен специалист с технологиите на японската корпорация SEKISUI Chemical, както и на други водещи европейски производители.
109. Иван Желев Михайлов, 66 г., юрист. Завършил е право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски” през 1978 г. Работил е в Окръжна прокуратура- Стара Загора, бил е районен прокурор. От 1990 г. е адвокат в Адвокатска колегия – Стара Загора. Специалист по търговско право. Коалиционен партньор от ПП АБВ.
110. Даниела Ангелова Лекина, 41 г. магистър по право. Специалист в областта на трудовото право и социалната политика. Втори мандат общински съветник от „БСП за България“.
111. Георги Динев Господинов, 39 г. инженер. Работи в „Мини Марица-изток“ ЕАД – рудник „Трояново-1“, в отдел „Здравословни и безопасни условия на труд“ като инспектор по технически надзор.
Зам.-председател е на Общинския съвет на БСП в Раднево.
112. Николай Марков Василев, 63 г., висше и юридическо икономическо образование. Специалист по хотелиерство, ресторантьорство и организиране на социалния отдих. Опит в гражданско, облигационно, търговско, наказателно, екологично, вещно, митническо, административно, процесуално, международно право, криминалистика, криминология и др. Коалиционен партньор от Движение «Българската пролет».
113. Асен Тодоров Тодоров, 40 г., магистър по икономика. Работи в международна компания като мениджър по продажби. Член на Общинския съвет на БСП – Стара Загора..
114. Динко Колев Господинов, 38 г. доктор инженер по направление „Електротехника, електроника и автоматика“. С професионален опит в областта на енергетиката – проектиране, изграждане, поддържка и ремонт. Както и търговия с електроматериали, електроапаратура, проводници и инструменти.
115. Мирослав Атанасов Атанасов, 39 г., магистър от Стопанска академия „Д.А.Ценов“ със специалност „Счетоводство и контрол“. Търговски представител във фирма в областта на телекомуникациите.
116. Сашко Иванов Лозанов, 64 г., юрист, член на Адвокатската колегия в Стара Загора. Професионално е свързан със защита на правовия ред и законността, търговски и икономически отношения. Два мандата общински съветник в Общинския съвет на Стара Загора.
117. Господин Петров Ангелов, 41 г., магистър инженер по специалността «Машинна техника и технологии». Работи в частна фирма. Втори мандат общински съветник в Общински съвет-Чирпан.
118. Георги Тодоров Николаев, 59 год. Образование висше бакалавър по специалност „Машини и апарати“. С опит в управлението на малките населени места.
119. Милена Златева Данкова, 34 г. Магистър-педагог по специалността: „Предучилищна и начална училищна педагогика”. Работи като старши учител в Стара Загора.
120. Стела Владимирова Герджикова, 38г., бакалавър по специалността „Инженерна физика” в ПУ „Паисий Хилендарски”. Мениджър във финансова институция, владее английски и немски език.
121. Радиана Георгиева Неделчева, 22 г. Студентка по специалността «Строителство на сгради и съоръжения» в УАСГ София. Работи като чертожник в частна фирма.
122. Георги Петров Богданов, 55 г. Юрист. Работил е като адвокат и сферите на правото. Има магистърска степен и от Националната художествена академия – изкуствознание и културно наследство. Представител е от гражданската квота.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram