БСП-Казанлък утвърди приоритетите си за новия мандат, които да отстояват общинските съветници

Общинската организация на БСП

🇧🇬БСП-Казанлък утвърди приоритети си за новия мандат

Общинската организация на БСП утвърди приоритетите, които да отстояват общинските съветници от партията в мандат 2023-2027.

Част от целите, които си поставят социалистите са:

🚴Превръщане на зоната около яз.Копринка в желано място за спорт и рекреация;

🤖Привличане на високотехнологични производства и изграждане на Индустриална зона- Казанлък ;

подобряване управление на отпадъците и въвеждане на ефективно разделно сметосъбиране;

💃Поетапно обновяване на културната инфраструктура;

👋Подпомагане на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” чрез закупуване на високо технологична медицинска техника и обновяване на отделенията и продължаване подпомагането обучението на медицински сестри и акушерки;

изграждане на многоетажен паркинг в централна градска част и преразглеждане на плана за организация на движението на територията на Казанлък;

реализиране на програми за осигуряване профилактика на подрастващите;

създаване на кризисен център за лица, жертва на насилие;

🚌Предоставяне на ефективен и екологичен градски и междуселищен транспорт;

увеличаване на инвестициите в благоустрояването на селата в Общината и градовете Шипка и Крън;

🏗️Изграждане на нови детски площадки и зони за отдих и осигуряване на поддръжка на съществуващите;

🏞️Използване на нов подход при управление на общинските земи и гори;

👯Стимулиране на личностното развитие на учениците и подпомагане на талантливи и даровити деца;

Предоставяне на училищна среда, съобразена със съвременните изисквания и интереси на учениците

Увеличаване на контрола при спазване на общинските наредби;

Разширяване на съществуващите и изграждане на нови зони за видеонаблюдение на територията на Общината;

🏟️Изграждане на спортна зала и ремонт на съществуващата спорта инфраструктура и изграждане на нови места за спорт, част от които да се ползват със свободен достъп

Цялата програма на БСП-Казанлък ще бъде представена по сектори, на официалната страница на БСП в хода на предизборната кампания.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram