„Живей достойно. Важният си Ти!“ Бюлетина №21

Омръзна ли Ви от разкопани улици?

❓ А от праха, който дишате?

❓ Допустимо ли е да ставате жертва на неправилното съгласуване от страна на Община Казанлък по проекти на В и К?

❓ Защо не бяха приложени добрите практики?

❗Получава се така, че едно дружество влиза и разкопава целия град, а ти като стопанин нехаеш.

❗ Но има и добри примери, както в Русе, където кмета е издействал ремонтите да се случват поетапно, на принципа: затваряш една улица, стартираш изкопни работи, подменяш В и К инсталационната мрежа и след това запечатваш. Значи някъде може, а при нас не.

❗ В подаден сигнал до Община Казанлък на 04.08.2023 г. за необезопасен изкоп, представляващ реална опасност за живущите, получихме отговор, че „изкопът е част от проект „Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа гр. Казанлък“, за който отговорност носят фирмата изпълнител и възложителя на проекта „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Стара Загора“.

❗ По действащата нормативна наредба за проектите, съгл. 49 (1) „При съгласуването Кмета може да постави допълнителни изисквания към проектите, когато това е от значение за осигуряване на безопасността на движението“.

Всички дейности по проекта е следвало да приключат до края на септември /датата е обявена на среща между страните на 27-ми юли, състояла се в Община Казанлък/, но вече сме средата на месец октомври, а работите продължават.

Единствените, които са потърпевши, са гражданите на Казанлък.

♻ Публикувам част от програмата ни и по- конкретно приоритет №6 „Реорганизация на пътното движение с цел превенция и постигане на по- сигурна и устойчива градска среда за придвижване на водачи на превозни средства, пътници и пешеходци.“ Секторен отрасъл: „Транспорт и регионално развитие“, както следва:

✅ Усъвършенстване на политиката за интегрирано развитие на регионите, чрез подобряване на процеса на планиране и въвеждане на механизми за ефективност, ефикасност и икономичност на публичните средства за инвестиции, в съответствие с наличния капацитет в регионите и увеличаване на преките чуждестранни инвестиции.

✅ Оптимизиране на политиката по изграждане, ремонт и поддържане на техническата инфраструктура в регионите, свързана с транспортната достъпност, управлението на водните ресурси и геозащитата.

✅ Развитие на логистичната инфраструктура.

✅ Реализиране на оптимизиран градски и междуградски транспорт за лесно придвижване на жителите в града и от населените места до града с удобна обратна връзка за връщане.

✅ Реновиране на автогарата и разполагане на информационни табла на всяка спирка на обществения транспорт във всички населени места в общината.

✅ Изготвяне и въвеждане на нов Генерален план за организацията на движението в Казанлък.

✅ Изграждане на кръгови кръстовища.

✅ Изграждане на велоалеи /обособяване на велоалея в самия център на град Казанлък/ и реорганизация на съществуващите /например: велоалея Лидл/.

✅ Осветеност на пешеходните пътеки, възстановяване на маркировки, мантинели и пътни знаци.

✅ Изграждане на видеонаблюдение в училищата, там където такива няма.

✅ Голям етажен паркинг за автомобили в централната част на Казанлък.

✅ Оптимизиране на общинската транспортна мрежа и междуградския транспорт- нужда от повече автобуси във вечерните часове и почивните дни за селата, Крън и Шипка, както и до по- отдалечените градове от други общини, като Пловдив и селата от Община Мъглиж.

✅ Подобряване на транспортната схема на Казанлък.

✅ Развитие и създаване на истинска Индустриална зона.

♻ В нашата програма сме заложили 21 приоритета, които презентирахме още в първия ден /29-ти септември/ от старта на предизборната кампания.

♻ Заповядайте в нашия офис, за да се запознаете с подробната ни управленска програма! Намираме се на ул. „Иван Вазов“ №8, партер /зад Халите/.

♻ Можете да ни изпращате Вашите идеи, предложения и препоръки за визията на Община Казанлък, както и проблеми, с които сте се сблъскали, на електронната ни поща: ppitnkz@gmail.com или под формата на коментари в социалните мрежи.

„Живей достойно.

Важният си Ти!“

Бюлетина №21

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram