18 държавни университета ще обучават безплатно по защитени специалности


Студенти от 8 професионални направления и 18 защитени специалности ще се обучават безплатно в 18 държавни висши училища, съобщи БНР. Става дума специалности, по които се очаква най-голям недостиг от специалисти на пазара на труда,

Уточнява се, че целият курс на обучение е безплатен за студентите, приети от учебната 2021-2022 година в направленията математика, физически науки, научни технологии, енергетика, материали и материалознание, теология, педагогика на обучението по религия.

Без такси ще са и специалностите арменистика и кавказология, африканистика, индология, иранистика, класическа филология, новогръцка филология.

В списъка попадат също ядрена техника и ядрена енергетика, машини и апарати за хранително-вкусовата и биологичната промишленост, машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, топло- и ядрена енергетика.

Мярката се прилага за втора година и ще обхване близо девет хиляди студенти от първи и втори курс с финансиране от бюджета на МОН и със средства, планирани със закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните висши училища.

Целта на мярката е да се възобнови интересът на кандидат-студентите към важни специалности и направления, подготвящи кадри, необходими за икономиката и обществения живот./КРОСС/

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram