63 са дефицитните лекарства у нас

За 63 лекарствени продукта у нас е установен недостиг. Това съобщиха от министерството на здравеопазването във връзка със сигнали на фармацевти за липсващи лекарства, заради които хората си набавят медикаменти от Турция, Италия и др. Както допуснаха собственици на аптеки, някои лекарства са налице, но стоят по складовете и не се дават на аптеките, за да стигнат количества, свободни за износ в чужбина. 

По този повод от МЗ припомниха, че Списъкът на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, за които е установен недостиг у нас, подлежи на автоматично генериране на база на предоставената информация от съответните задължени лица – производители, търговци на едро и дребно, лечебни заведения, която се съдържа в специализираната електронна система за проследяване и анализ (СЕСПА). Списъкът се актуализира автоматично ежеседмично и при промяна на обстоятелствата, свързани с внос и/или износ на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.

„Съгласно наличната в Изпълнителната агенция по лекарствата информация и генерирания седмичен Списък на лекарствените продукти, за които е установен недостиг у нас, 63 лекарствени продукта са с установен недостиг към 2 септември 2022 г.“, посочват от здравното ведомство. Всички те са забранени за износ от територията на страната до 8 септември, когато Списъкът ще бъде актуализиран.

Дадено лекарство се появява в Списъка или излиза от него, когато при анализ от системата се установи, че наличните на територията на България количества от съответния продукт са по-малко от 65% от нужните количества за 1 месец, изчислени на базата на средномесечното потребление на съответния продукт за предходните 6 месеца. Ако докладваните в системата налични количества  този процент, той не попада в Списъка и съответно не подлежи на забрана за реекспорт.

Повишено потребление

„ИАЛ извършва извънредни проверки в лекарствоснабдителната мрежа във връзка със зачестили сигнали от граждани и организации за недостиг на лекарствени продукти извън Списъка, като резултатите от проведени през последния месец инспекции показват, че лекарствените продукти са в достатъчни количества, но се наблюдава повишено потребление, най-вече при свободната продажба на лекарствените продукти. Това затруднява снабдяването на пациентите с изписани същите лекарствени продукти, но заплащани от НЗОК, без да се нарушава редовността на доставките на лекарствени продукти от търговците на едро до търговците на дребно и лечебните заведения. В ИАЛ не постъпва информация относно количествата лекарствени продукти, изписани по реда на НЗОК“, коментира от МЗ в отговор на въпроси на „Сега“.

Дефицитни

Сред лекарствата, забранени за износ поради дефицит у нас, са например такива за диабет, хепатит, ревматоиден артрит, астма, деменция, за пациенти с хемофилия, с белодробна артериална хипертония, с неврологични заболявания, мускулна дестрофия, медикаменти, използвани след трансплантация, антиепилептични лекарства, противоракови и други. Сред тях е и клопидогрел – антитромботично лекарство срещу образуването на кръвни съсиреци, което се предписва при ковид.

СЕГА

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram