Приеха важни промени в НК, защитаващи жертвите на сексуално насилие

Парламентът прие на второ четене промени в Наказателния кодекс (НК). С тях се транспонират изисквания на европейска директива, свързани с гарантиране правото на жертвата на сексуални престъпление да се възползва от правото на защита в достатъчно дълъг срок след навършване на пълнолетие. Измененията, внесени от Министерския съвет, бяха подкрепени от 101 народни представители, осем гласуваха „против“ и 42 се въздържаха. 

По време на заседание на правната комисия миналата седмица, когато приеха измененията в НК на второ четене, Ирена Борисова, държавен експерт международно правно сътрудничество от Министерство на правосъдието, заяви, че срещу България има наказателна процедура. Тя цитира становище на ЕК, в което е посочено изрично, че най-младите жертви нямат възможност за защита, по което и да е престъпление на Наказателния кодекс. Тя подчерта, че в становището на ЕК се посочва, че този срок следва да е съобразен с тежестта на въпросното деяние и изтъкна, че според ЕК за много от престъпленията, изброени в директивата, страната ни не е гарантирала, че тяхното наказателно преследване е възможно в достатъчен срок след навършване на пълнолетие на малолетните лица. 

Промените сочат още, че за блудство на малолетно лице наказанието ще е лишаване от свобода от две до десет години, когато е извършено чрез употреба на сила или заплашване, привеждане на пострадалия в безпомощно състояние, използване на безпомощното състояние на пострадалия, чрез използване на положение на зависимост или надзор или по отношение на лице, което се занимава с проституция. Парламентът записа, че който се съвъкупи с лице, което е лишено от възможност за самоотбрана, и то без негово съгласие, като го принуди към това със сила или заплашване или като го приведе в безпомощно състояние, се наказва за изнасилване с лишаване от свобода от две до осем години.

Източник: Евроком

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram