Партията на Стефан Янев ще бъде учредена до началото на май, ще бъде в национално-консервативния спектър

Бившият зам.-министър на отбраната Ралица Симеонова даде подробности около новия политически проект на Стефан Янев. Ето какво написа във Фейсбук: 

Ето и малко информация за политическия проект, който подготвяме, предоставена от мен на „24 часа“.

Партията ще бъде учредена, когато рекрутираме достатъчен брой хора, споделящи сходни политически идеи и възгледи, т.е. когато е налице необходимия за една подобна формация човешки капитал. Надяваме се това да се случи до началото на месец май.

Партията ще бъде позиционирана в национално-консервативния спектър. Акцентът ще бъде поставен върху традиционните ни ценности, значимостта на семейството, върху необходимостта от отстояване на държавността, съхраняване на националната ни идентичност, на нашия културно-цивилизационен код. Родолюбието, грижата и отговорността към бъдещето на нацията, отстояването на националните интереси, съхраняването и утвърждаванто на българската държавност ще бъдат основа и цел на всяко политическо решение и действие. 

Считаме, че външната политика следва да гарантира достойно място на Република България като равноправен субект в системата на международните отношения, включително в съюзите и организациите, в които страната участва. Ние не поставяме под въпрос членството на България в тези съюзи, но смятаме, че страната ни трябва да води смислена и балансирана външна политика и по-ефективно да използва членството си в тези съюзи, както и в други мултилатерални форми на сътрудничество, така че да защитава по-адекватно националните си интереси, т.е. да има позитивен ефект в посока подобряване на социално-икономическата среда и повишаване на благосъстоянието на българската нация.

Същевременно сме убедени, че имаме осезаема нужда да ревитализираме нашата икономика посредством стимулиране на частната инициатива и създаване на възможности за нейната пълноценна реализация. Това може да се случи единствено чрез ефективна институционална рамка – работещи и предвидими правила, както и чрез ефективен правоприлагащ апарат, който да гарантира първата детерминанта. Не на последно място, ще работим за създаване на социално-икономическа среда, гарантираща достоен труд и достойни доходи. 

Като основен проблем и предизвикателство разглеждаме демографската криза, която се явява непосредствена заплаха за националната ни сигурност и по отношение на която трябва да се вземат спешни мерки на база на постигнат национален консенсус.

Източник: Фейсбук, Автор: Ралица Симеонова,

Гласове

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram