НОИ разкри мащабна схема за източване на фонд „Пенсии“ – с фалшиви документи от държавна фирма


Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в София разкри най-мащабната и организирана схема за измами за източване на средства от фонд „Пенсии“ на ДОО чрез използване на неистински удостоверителни документи за осигурителен стаж и доход, издадени от Държавна фирма (ДФ) „Строймашинженеринг“, съобщи НОИ в новия си бюлетин.

Схемата е разкрита и доказана от извършените от столичното ТП на НОИ проверки и от разследване, проведено от МВР и от Националната следствена служба, по подаден от поделението сигнал до прокуратурата. Установеното при разследването сочи за предварителна и продължителна във времето подготовка, като е избран „подходящ“ осигурител – държавна фирма в несъстоятелност от 1997 г., заличена през 2012 г., обявила се за правоприемник на друга държавна фирма – „Транстехника“, учредена през 1989 г. и правоприемник на Стопанско обединение „Вагоностроене“, включващо няколко завода. По този начин ДФ „Строймашинженеринг“ се явява привидно легитимирана да съхранява ведомости за заплати на СО „Вагоностроене“ и ДФ „Транстехника“ и включените в състава им заводи и поделения за периода от 1982 г. до 1999 г.

След заличаването на фирмата, в Осигурителния архив на НОИ от физическо лице са предадени ведомости на посочените осигурители. Впоследствие чрез графологически експертизи е установено, че подписите на множество от работниците, фигуриращи във ведомостите, не са автентични, а за лица, чиято автентичност на подписа е потвърдена, е установено, че в действителност са работили при друг работодател, видно от документи, които не са били представени в пенсионното производство. След предаване на ведомостите на заличения осигурител, в периода 2012 г. – 2017 г. в ТП на НОИ – София град са подадени стотици заявления за отпускане или преизчисляване на отпуснати вече лични пенсии с приложени трудови книжки и удостоверения по обр. УП-2 и УП-3 за осигурителен стаж и осигурителен доход, на които е придаден вид, че са издадени в периода 2000 г. – 2005 г. от ДФ „Строймашинженеринг“.

По констатирани от пенсионния орган външни нередовности на удостоверителните документи, както и с оглед установената практика в тези случаи, преди да се поиска преизчисляване на пенсията лицето да се снабди с копие от заявлението за пенсиониране с описаните осигурителни периоди, в НОИ е направен задълбочен анализ и са извършени допълнителни проверки, от които е установено, че представените удостоверителни документи са антидатирани (издадени са по-късно от посочената в тях дата на издаване), както и че ДФ „Строймашинженеринг“ е правоприемник само на една от дъщерните фирми на ДФ „Транстехника“.

От руините на ЖП завода „изпълзяват“ фалшиви УП-та

В над 90 на сто от случаите (освен от ДФ „Строймашинженеринг“) заявителите представят и удостоверения по обр. УП-30, издадени от ЖПЗ „Г. Димитров“, а в трудовите им книжки има заверен стаж от завода, който като част от състава на СО „Вагоностроене“ за кратък период е бил към ДФ „Транстехника“. При издаването на тези документи е използвано обстоятелството, че през 1999 г. архивът на ЖПЗ „Г. Димитров“ е бил унищожен при пожар. Всички удостоверителни документи за трудов стаж, издадени от ЖПЗ „Г. Димитров“ и ДФ „Строймашинженеринг“, са за длъжности от първа или втора категория труд и са за периоди, които стриктно допълват липсващи периоди на действително положен трудов стаж. В издадените образци УП-2 за осигурителен доход са посочени високи размери на дохода, които значително надвишават средномесечната работна заплата/ средномесечния осигурителен доход за страната и са нереалистични с оглед на обявената от 1993 г. неплатежоспособност на фирмата. Такива документи са използвани и с цел повишаване на индивидуалния коефициент на вече отпуснати пенсии.

В приключилите през периода 2019-2022 г. десетки съдебни дела по жалби на лица, депозирали в ТП на НОИ-София град документи от ЖПЗ „Г. Димитров“ и ДФ „Строймашинженеринг“, по недвусмислен начин се доказва, че тези документи са неистински и не удостоверяват реално придобити осигурителен стаж и осигурителен доход в посочените предприятия.

В съдебните производства се доказва, че лицата в претендираните периоди са работили при друг осигурител и често образователната и професионална им квалификация не предполага работа на посочените в документите длъжности – според последните в леярски цех са работили учители, свещеници, художници, медицински сестри, спортисти и др. Общият брой заявления, подадени в ТП на НОИ – София град в периода от 2012 г. до 2017 г. с документи от посочената държавна фирма е над 350. С разкриването от ТП на НОИ – София град на схемата за ощетяване на фонд „Пенсии“ е предотвратено нанасянето на щета на ДОО в особено големи размери, предвид че се касае за дългосрочни плащания, за които биха били необходими ежегодно по няколко милиона лева.

От НОИ посочват, че след период на „затишие“, от 2019 г. е констатирано значително завишаване на опитите за злоупотреби, което е наложило системното извършване на проверки и анализи на данните от информационната система на института. В резултат на извършения последващ контрол като рискови към 31.10.2022 г. са определени 584 дружества. За тях е установено, че неоснователно са подавали данни в РОЛ и след заличаване на същите по предвидения в закона ред (заличени са общо 150 186 записи), са предприети действия за възстановяване на неоснователно извършените осигурителни плащания./КРОСС/ 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram