Как новият НРД увеличава заплатите на сестрите?

Една година продължиха протестите на медицинските сестри. През пролетта Правителството обяви, че отпуска 50 милиона лева за заплати на сестрите, после „отпуснаха” 86 милиона, после се оказа, че не са отпуснали нищо, а парите трябвало да дойдат от резерва на НЗОК. Заплатите не се увеличиха. Последваха нови протести, срещи и обещания. Накрая сестрите опънаха палатков лагер под прозорците на Министерския съвет. Това е предисторията накратко.

На 16 декември 2019 година, Бойко Борисов приема протестиращите медицински сестри в своя кабинет. Присъстват министрите Дончев, Ананиев, Сачева и Маринов. Договарят се за „плавно” увеличение на заплатите. Здравният министър Ананиев е гарантирал пред Премиера, че с подписването на Националния рамков договор следващата седмица ще бъде гарантиран минимумът от 950 лв. възнаграждение за сестрите.
Седмица по-късно, на 23 декември, тържествено е подписан НРД 2020-2022. Министър Ананиев обявява пред медиите, че обещаното на срещата с Борисов е изпълнено. В НРД е заложено как да се разпределят парите за заплати и дава пример:
„Като пример Кирил Ананиев посочи, че ако приходите на лечебното заведение са 1 млн. лв., от тях не по-малко от 500 хил. лв. трябва да отидат за разходи за персонал. От тези 500 хил. лв., не по-малко от 80%, т.е. 400 хил. лв. ще отидат за възнаграждения на професионалистите по здравни грижи и лекарите при съотношение 1:1.6. Ако медицинската сестра взима 1000 лв., лекарят ще взима 1600 лв., като уточни, че и при двете суми говорим за „не по-малко“.” 
Дали обаче наистина е така? 
Един месец по-късно НРД е обнародван и всеки може да види подписаният текст за заплатите. Той е:
Чл. 368 (10) Ръководителите на лечебните заведения, изпълнители на БМП, използват не по-малко от 50 % от приходите от медицински дейности на лечебното заведение (КП/АПр/КПр) за разходи за персонал. Изключение за използването на посочения процент се допуска единствено след разрешение на министъра на здравеопазването въз основа на мотивирано искане от ръководителя на лечебното заведение.
(11) От структурата на разходите за персонал, формирана по ал. 10, ръководителите на лечебните заведения – изпълнители на БМП, използват не по-малко от 80 % за медицинския персонал, в това число и за санитари.
(12) Минималното съотношение между разходите за лекарите и специалистите по здравни грижи в лечебните заведения, изпълнители на БМП, от структурата на разходите за медицински персонал по ал. 11 е 1.6 към 1 или 64 % към 36 %.
Да проверим сега сметката на Ананиев. Избраното от Ананиев число на месечни приходи от 1 милион лева, отговаря на тези на една средно голяма областна болница. В една такава болница работят приблизително 100 лекари и 200 сестри.
До там, докъдето казва, че 400 хиляди лева ще отидат за заплати на лекари и сестри, изчисленията са верни. 
За да разберем колко би била средната заплата на лекар и сестра трябва да разделим 400 000 на две части – за лекари и за сестри. Текстът на НРД казва „съотношение лекари към сестри най-малко 1,6/1”. Вземаме това съотношение, защото всяко по-високо е допустимо, не е в интерес на сестрите(а нали целта на текста е да им се увеличат заплатите). Получените числа разделям съответно на броя на лекарите и броя на сестрите. Получената средна брутна заплата на лекарите е 2460 лева, а на сестрите 769 лева.
Ето и всички изчисления в таблицата:

 Полученото съотношение е повече от 3/1, но то не противоречи на текста на НРД, който казва „не по-малко от 1,6/1”. От къде идва разликата в изчисленията?
Ананиев говори за средна заплата на сестри и лекари, но в НРД пише не средна заплата, а разходи на болницата за сестри и за лекари. Това са две различни неща и всеки финансист, особено ако се занимава с бюджети, добре го знае.
Ако Ананиев искаше да получи средни заплати от най-малко 1600 и 1000 лева, трябваше да разпише в НРД точно този текст. Ако от средната брутна заплата извадим парите за осигурителни плащания ще получим сума приблизително равна на минималната работна заплата. При това, за улеснение на смятането, от сметката сме извадили възнагражденията на санитарите. Ако ги добавим, заплатите на сестрите ще станат още по-малки. 
На 3 .10.2019 година, здравният министър е цитиран да казва: „Към юли средната брутна работна заплата на професионалистите по здравни грижи в държавните болници е между 1100 и 1500 лева, като средната брутна работна заплата за страната към второто тримесечие е 1253 лв. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, цитиран от БТА.”
Следователно, ако болниците приложат разпоредбите на НРД, то те не само няма да увеличат заплатите на сестрите, заради което беше цялата тази еквилибристика с участието на цялото държавно управление, а ще трябва да я намалят.
Дали това е поредната „техническа грешка” в НРД? 
Дали някой съвсем целенасочено не се изгаври с протеста на сестрите и едновременно с това се подигра с Бойко Борисов? 
Скоро ще разберем.
Д-р Ст. Кацаров

czpz.org/politics

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram