Институт „Рего“: Здравеопазване, корупция и ниски доходи са най-големите ни проблеми, смятат българите

Представените данни са от национално проучване на Институт „Рего“, проведено сред 2000 пълнолетни български граждани в периода от 21.10.2020 г. до 27.10.2020 г. и публикувани в доклада

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В ДЪРЖАВАТА – ОКТОМВРИ 2020

Страната е изправена пред тежки изпитания, нужни са кардинални политически и експертни мерки.

Такъв извод правят от институт „Рего“, чийто ръководител е политологът Калоян Методиев, след последното им прочуване за основните проблеми в държавата.

В социологическото изследване на политическите и електорални нагласи, проведено през месец октомври 2020 г. , един от отворените въпроси зададен на респондентите е следният:

„Според Вас, кои са трите най-наболели проблеми в държавата?“.


Над 90% (92,5%) от изследваните лица изразяват мнение по него като посочват конкретен проблем/и. 

Очертават се четири водещи проблема в българското общество към настоящия момент:

здравеопазване (36,5%),

корупция (35,8%),

ниските доходи (28,7%) и

безработица (26,1%)

След тях се нареждат проблемите , свързани с

образованието (18,3%),

ковид кризата (11,6%),

икономическото развитие (11,5%),

ниските пенсии (9,7%),

бедността (8,5%),

съдебната система (7,9%),

адекватността на социалната политика (6,9%),

лошото (в т.ч. некадърно и непрозрачно) управление и

бездействието на държавните институции (6,6%),

нарастващата престъпност (5,6%),

високите цени на храни, лекарства и други стоки от първа необходимост (5,4%),

демографската криза (4,2%) и

свързана с нея емиграция преди всичко на млади хора (4,1%). 

рего

Действителният дял на недоволните от здравеопазването реално е още по-голям, тъй като част от посочилите ковид кризата като най-наболял проблем, всъщност имат предвид негативните последиците на пандамеията върху здравната система. Корупцията, подобно на кризата в здравната сфера, се оказва с почти същите сериозни измерения.

На трето място се нареждат най-общо икономическите проблеми, които са проникнали дълбоко в тъканта на българското общество в редица различни форми – ниски доходи, бедност, високи цени, безработица, икономическо развитие, ниски пенсии.

Очевидно е, че комбинацията от трите най-наболели проблема – здравеопазване, корупция и икономическо развитиие, изправя страната (включително сегашното и следващото управление) пред тежки изпитания, които изискват взимане на кардинални 

политически и експертни мерки с цел стабилизиране на държавата.

Представените данни са от национално проучване, проведено сред 2000 пълнолетни български граждани в периода от 21.10.2020 г. до 27.10.2020 г. Подборът на респондентите е по квота въз основа на демографските признаци тип населено място, пол и възраст.

Методът на регистрация на първичната информация е пряко стандартизирано интервю с помощта на таблети и хартиени анкети.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram