Индустриалният капитал поиска спиране на държавната помощ за US-тецовете

0
610

Работодатели отново поискаха спиране на държавната помощ за двата американски теца в Маришкия басейн по сключените дългосрочни договори за производство и изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени. Това пише в препоръки към Бюджет 2021 г. на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

От работодателската организация се обявява и срещу всички ненотифицирани държавни помощи в енергетиката, в т. ч. към държавни мини и топлоцентрали и участие на всички производители, желаещи да получават такива помощи в адекватни тръжни процедури и/или поемане на ясни ангажименти за реализация на програми, които да адресират натрупаните проблеми и да аргументират решения и планове за развитие.

Евроком

Коментари от Фейсбук