Лозунг отреди 71 години: „Да живее новият български лев“

През месец май 1952 г. започва парична реформа в България, съобщава БТА, позовавайки се на бюлетина си отпреди 71 години.

Тогава се пускат в обращение нови банкноти и монети. Обмяната на парите се възлага на Българска народна банка, а наличните пари в обращение се обменят с нови в съотношение 100:1. Старите пари, които не са обменени в срок, се анулират. Курсът на лева се определя спрямо съветската рубла при съотношение 1 лв. и 70 ст. за 1 рубла.

Заплатите, пенсиите, стипендиите и др. възнаграждения, както и всички цени и тарифи от 12 май 1952 г. се преизчисляват в съотношение 100:4. Преоценяват се и влоговете и текущите сметки в спестовните каси и банките. Премахват се разпределителните карти за основните хранителни продукти, с което напълно се отменя купонната система и се преминава към търговия с всички стоки.

БТА помества инструкция на Министерството на финансите във връзка с реформата:
София, 10 май 1952 г. В съответствие с Постановлението на Министерския съвет и Централния комитет на Българската комунистическа партия „за провеждане на парична реформа, премахване купоните на хранителните продукти и намаляване на държавните цени на дребно“ се установява следното:

I. Условия и ред за обмяната на старите пари с нови, образец 1951 година.
1. Пускат се в обращение от 12 май 1952 г. нови пари, образец 1951 г., а именно:
а/ банкноти на Българската народна банка от по 10,25, 50, 100, 200 и 500 лева;
б/ държавни съкровищни билети от по 1,3 и 5 лева;
в/ металически монети от по 1, 3, 5, 10 и 25 стотинки.

Обмяната на старите пари с нови се извършва в продължение на 4 дни, като започва от 12 май 1952 г. и завършва на 15 май 1952 г. включително….

…17. Сметките на бившите капиталисти, намиращи се в кредитните учреждения и блокирани в периода на национализацията, се преоценяват в съотношение 200 лева стари пари за 1 лев нови пари и се зачисляват в приход на държавния бюджет.

…19. Премахват се от 12 май 1952 г. разпределителните карти за хляба и брашното, фидето и макароните, ориза, растителните и животински мазнини, месото, рибата, млякото, млечните произведения – сиренето и кашкавала, бисквитите, а също така и сапуна за пране тоалетния сапун. Същите стоки се пускат в продажба по единни държавни цени на дребно, с което напълно се отменя купонната система и се преминава към разгърната търговия с всички стоки.

В бюлетина на БТА „Вътрешна информация“ четем:

София, 12 май 1952 год. Първият ден на обмяната на парите в столицата

Днес от рано сутринта към обменните пунктове в столицата се отправиха стотици граждани, за да обменят наличните си стари пари с нови. В седемдесетте и седем обменни пункта в различните райони на столицата гражданите предават наличните си пари, получават и разглеждат с интерес новите стабилни парични знаци на нашата родина и изразяват своето задоволство от паричната реформа, която оздравява нашата валута и гарантира нейната устойчивост.

Обменният пункт на Централната пощенска станция на ул. „Левски“ е оживен. Тук идват стотици столичани да обменят парите си. Стари и млади, мъже и жени с различни професии чакат своя ред пред обменния пункт. Те оживено коментират крупната победа на нашия народ в строителството на социализма, с интерес разглеждат новите металически монети, държавни съкровищни билети, банкнотите на Българската народна банка.

Дежурни служители от обменния пункт обясняват на гражданите реда по обмяната, отговарят на редица въпроси… Групи от по двадесет гражданите влизат в зала № 2 на Централната поща. „Да живее новият български лев“ – се чете отдалеч грижливо написан лозунг. Групата се разделя, гражданите застават пред обменни гишета и спокойно и бързо обменят своите пари.

От обменния пункт излиза гражданин. Той пристъпва бавно. Погледът му е съсредоточен в новите банкноти, които държи в ръцете си. Той и заобиколилите го граждани разглеждат с интерес новите банкноти, от едната страна на които е изобразен мирният творчески труд на нашия народ, а от другата – ликът на безсмъртния учител и вожд на българския народ Георги Димитров.

Това се казва сега лев – говори майсторът шивач Илия Бакалов, който току-що е обменил своите пари. – Най-после ликвидирахме остатъците от омразния монархофашизъм. Това е наш голям успех в заздравяването на българския лев.

Източник: БТА

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram