Фондация „Чудомир“ брои 26 000 лв. за нарушени авторски права?

Адвокатът по авторско право Атанас Костов спечели дело за незаконно копирани издания на Чудомир. Става въпрос за това, че през 2013 г. Фондация „Чудомир,“ с председател на Управителния съвет (УС ) тогава Симеон Георгиев, издава за първи път 6 тома с избрани текстове, документи и рисунки на Чудомир, селектирани повече от 20 години от бившия директор на къщата музей на писателя в Казанлък – Пеньо Терзиев. Терзиев притежава авторските права на изследовател и селекционер, а изданието се случва с неговото съгласие и докато е все още директор на музея. Три години по-късно, през 2016 г., Фондация „Чудомир“, вече с председател на УС бившият депутат от ГЕРБ Борис Кърчев (на снимката), преиздава шесттомника, но без съгласието на Пеньо Терзиев, който вече е пенсионер. Той от своя страна завежда дело за накърнени авторски права. Междувременно Терзиев се оттегля от този свят през юли 2021 г., но наследниците му продължават съдебния спор. От специализираното издание iusauthor.com става ясно, че защитникът на Терзиев е спечелил делото преди няколко дни, като решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд. Ако и последната инстанция се произнесе в полза на съставителя, Фондация „Чудомир“ ще трябва да плати 26 000 лева обезщетение на съпругата и дъщерите на Пеньо Терзиев. Неправителствената организация е основана през 1992 г. и е с принципал Общинския съвет на Казанлък. Тя се финансира както от дарения, така и от общинския бюджет.

Ето целият експертен текст на iusauthor.com – официалният сайт на Кантората за защита на интелектуалната собственост

Производството е образувано през 2019 г. по искова молба на Пеньо Дончев Терзиев, депозирана в Окръжен съд Стара Загора, с която той твърди, че е автор в хипотезата на чл. 3, ал. 2, т. 3, предл. 3 ЗАПСП на пет от шестте тома на изданието “Чудомир. Събрани произведения в шест тома”, реализирано от Издателство “АБАГАР” – Велико Търново.

Това си качество той придобива в резултат на повече от двадесетгодишните си усилия да проучи, селектира и компилира библиографски данни, бази данни и произведения на класика на българската литература Димитър Чорбаджийски – Чудомир, като ги подреди хронологично и включи във въпросното издание. Адвокат Атанас Костов като един от водещите специалисти в областта на авторското право в България, е процесуален представител на ищеца по делото – г-н Пеньо Терзиев. 

Шесттомникът е издаден през 2013 г. със съгласието на автора Пеньо Дончев Терзиев и финансовото съдействие на Фондация “ЧУДОМИР”, като последната няма авторски права върху въпросните сборници, нито й е отстъпвано право за тяхното възпроизвеждане и разпространение – факт, който е обективен и непротиворечиво доказан в процеса. През същата година това издание е отличено от Асоциация “Българска книга” с най-високата награда за принос в българската литература “Златен лъв”. 

Безспорно е доказано от адвокат Атанас Костов пред Окръжен съд Стара Загора, че в периода 2016 – 2019 г. ответниците по делото  фондация “ЧУДОМИР” и фирма “Рамита-2008” ЕООД преиздават шестомникът, като възпроизвеждат и разпространяват на територията на цялата страна шестте тома, върху пет от които ищецът Терзиев има авторски права.

Съдържанието на тези незаконосъобразно възпроизведени и разпространени сборници е напълно идентично със съдържанието на сборниците от  първото издание, като те дори съдържат неточностите и правописните  грешки, допуснати в него – факт, подробно развит и доказан от вещото лице Румен Митов в съдебно-филологическата експертиза по делото. Въпросните томове са издадени без авторът им Пеньо Дончев Терзиев да е отстъпвал каквито и да е авторски права или право на ползване върху тях както по отношение на Фондация “ЧУДОМИР”, така и по отношение на “РАМИТА-2008” ЕООД. 

С решението си от 10.04.2020г. по гр.д №118/2019г. Окръжен съд Стара Загора осъжда на основание чл.95а, ал.1 от ЗАПСП, във връзка с чл.95 от ЗАПСП ответниците фондация “ЧУДОМИР” и “РАМИТА-2008” ЕООД, солидарно да заплатят на автора на сборниците Пеньо Терзиев обезщетение в размер на 26 000лв. за причинените му имуществени и неимуществени вреди. Фондация “ЧУДОМИР” и “РАМИТА-2008” ЕООД са осъдени и да преустановят възпроизвеждането и разпространението на сборниците на Чудомир, както и да възстановят заплатения от ищеца адвокатски хонорар на адвокат Костов.

Решението подлежи на обжалване пред пловдивския Апелативен съд.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram