РИОСВ – Стара Загора проверява сигнала за завишени стойности на формалдехид

След постъпил сигнал за завишени концентрации на формалдехид край село Копринка, РИОСВ – Стара Загора извършва проверка по случая. Провежда се подробен анализ на данните, за вида и калибровката на апаратурата, както и проверка на достоверността на цитираните резултати. Изпратени са запитвания до фирмата – доставчик и до Община Казанлък, в качеството ѝ на собственик на апаратурата.
При четенето на данните от сензора до яз. Копринка прави впечатление, че драстично високите стойности са отчетени само в първите дни на визуализирания период, а именно 09.03-13.03.2023, като най-високата стойност е регистрирана на 11.03.2023 г.  Тези стойности, особено тази от 11.03.2023 г. значително се различават от стойностите регистрирани след 15.03.2023 г., като разликата е между 29 119 микрограма/куб.м. и 65 микрограма/куб.м.
Към момента информацията сочи, че високите стойности от първите дни са регистрирани, преди апаратурата да бъде въведена в нормална експлоатация. На това се дължи и драстичната разлика със стойностите от следващите дни.
От РИОСВ обясняват, че след изясняване на случая, гражданите ще бъдат известени за резултатите от проверката. От инспекцията призовават всички да се отнасят отговорно към ситуацията и да се въздържат от научно и нормативно необосновани твърдения и всяване на паника сред населението.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram