Дневен център с грижа и в подкрепа на хората с увреждания и техните семейства в Казанлък – Снимки и Видео

Навръх Кръстовден новият Дневен център за пълнолетни лица с увреждания отвори вратите си за представяне на предлаганите от институцията комплексни социални услуги. Посрещна ни младият и и приветлив екип от специалисти, начело с управителя на Дневния център Евелина Костова. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания функционира като държавно делегирана дейност и с финансиране от държавния бюджет от началото на месец май тази година.

Предлаганите услуги – дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение и придобиване на умения, информиране и консултиране, са в помощ на хора с всякакъв тип увреждания и техните семейства, които нямат необходимото време, възможност и квалификация да се грижат за тях. Лица с увреждания, които имат Личен асистент по реда на Закона за личната помощ или от социалната услуга „Аситентска подкрепа“ също могат да посещават Дневния център за почасово ползване на предлаганите услуги.

С възрастните хора работят добре обучени и квалифицирани специалисти – социален работник, специалист социална услуга, медицински сестри, рехабилитатор, трудотерапевти и санитари.

„Искаме хората да знаят, че предлаганите социални услуги в нашия град са напълно достъпни. Екипът ни е на разположение да помага със своя опит и познания на пълнолетни лица. Кандидатстването е максимално улеснено, а цялата информация за дейността ни е достъпна и в социалната мрежа, така че на всеки нуждаещ ще бъде обърнато необходимото внимание за прием при нас“, посочва Евелина Костова. „Много семейства се лутат в избора си как да постъпят, а възрастните хора не бива да бъдат обричани на самота и затваряни в домовете. Те имат нужда да се движат, да комуникират, да бъдат пълноценни. Това им осигуряваме в центъра“, допълва неговата управителка.

Социалните услуги могат да се ползват целодневно – 8 часа и полудневно – 4 часа, по желание на потребителите, без да се откъсват от семейната среда и връзката с близките.

Капацитетът на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания е 40 места, все още не е запълнен и разполага със свободни места.  

Лицата, желаещи да ползват социалните услуги в ДЦПЛУ – Пълнолетни лица с увреждания (с всякакъв тип увреждане), трябва да са над 18-годишна възраст, притежаващи валидно ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с определени 50 % и над 50% вид и степен на увреждане или Протокол от лекарска консултативна комисия – ЛКК.

Екипът от специалисти – социален работник, специалист в социална услуга, медицинска сестра, рехабилитатор и трудотерапевти работят индивидуално и групово с потребителите, прилагайки различни терапевтични подходи и дейности. Медицинските сестри и рехабилитатора предоставят здравни грижи.

Има възможност и за хранене на потребителите три пъти дневно, включително и за диетично хранене. Храната се доставя по договор за кетъринг.

За потребителите които не разполагат с транспорт, се предоставя транспортна услуга „От – До“ дома на потребителя, придружавани от специалист на Дневния център за осигуряване на сигурност по време на пътуването. Тази дейност се реализира и за облекчение на близките.

В Дневния център всички желаещи лица, от целевата група, могат да ползват и самостоятелно услугата „Рехабилитация“, ежедневно, в рамките на работните дни. Това е изключително полезна и значима и търсена услуга за физическото укрепване на хората с увреждания. Формирана месечна такса за ползване на „Рехабилитация“ в ДЦ е в размер до 20 лева, достъпна и по възможностите и на потребители с минимални доходи.

Целта на предоставяните социални услуги в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания е: удовлетворяване на индивидуалните потребностите; повишаване качеството на живот на потребителите; преодоляване риска от социална изолация; постигане относителна самостоятелност; реализиране правата на потребителите и запазване достойнството им; организиране на свободното време с приятни и смислени дейности, осъществяване на социални контакти, участие в мероприятия по отбелязване на празници, културни мероприятия и включване в обществения живот. Потребителите на Дневния център получават необходимата социална подкрепа от професионалисти в специализира среда, през деня, като превенция за настаняването им в резидентна социална услуга.

Къде и как може да намерите Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Заповядайте на място, за да разгледате материалната база и да се запознаете с екипа: гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов“ № 11 (на Запад от бившата фабрика „Катекс“, първа пресечка в ляво)

За да се свържете с екипа на Центъра, да получите необходимата Ви информация, на разположение са:

0882 836669 – Евелина Костова, управител

0885 440651 – служебен телефон на специалистите от Дневния център

всеки работен ден от 08 до 17 часа.

facebook страница

Комплекс Социални Услуги за лица с увреждания – Казанлък

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram