Дългът на България за 2019 г. е 24 205 млн. лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2019 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен…